Investointi luovuuteen on investointi tulevaisuuteen

2010-luvun piti olla luovien alojen kultakausi. Aineettoman kulutuksen kasvu nähtiin globaalina trendinä ja Euroopan uuden kukoistuksen piti perustua luovien toimialojen kasvuun. Uudet panostukset luovien alojen kehittämiseen tulivat kuitenkin lähinnä digitaaliselle puolelle. Ohjelmisto- ja pelialalle suunnattiin suuri määrä resursseja alan kasvun tukemiseksi. Nyt näiden investointien hedelmiä saadaan nauttia peliyhtiöiden kasvaessa suuriksi globaaleiksi toimijoiksi.

Paitsioon jääneet alat, kuten taide- ja kulttuuripalvelut, vaativat entistä vahvempia investointeja. Korkeasti koulutettujen taiteilijoiden lukumäärä on kasvanut, heidän toimeentulonsa on yleisesti ottaen todella heikkoa ja avustusjärjestelmät eivät ole pysyneet kehityksen mukana. Taiteen ja kulttuurin julkinen rahoitus on polkenut paikallaan. Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistaminen jäi puolitiehen rahoituksen puutteen vuoksi. Myös luovien alojen ammattilaisia suuresti hyödyttävä kunnon perustulokokeilu on jäänyt toteuttamatta.

Luovilla aloilla toimitaan yhä useammin alustatalouden ehdoilla. Luovan alan yritykset, osuuskunnat ja yhdistykset ovat tekijöiden kannalta usein perinteisen yrittäjyyden ja työn välimaastossa, joten sosiaaliturvan muutosten on pystyttävä vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Uusi perustulokokeilu olisi kohdennettava luovan alan ammattilaisille, jotta töiden tekeminen ja vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Riippumatta siitä täyttyykö työsuhteen tunnusmerkit, on kaikille taattava verovaroin rahoitetut julkiset terveyspalvelut.  

Taide- ja kulttuuripalveluiden vahvistaminen tuottaa kasvua, vahvistaa yritystoimintaa sekä luovat positiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Lisäksi ne toimivat kokeilun tiloina uusien työn muotojen kehittymiselle. Vasemmistoliiton tavoite taiteen ja kulttuurin rahoituksen nostaminen prosenttiin valtion budjetista on mahdollista toteuttaa jo seuraavassa budjetissa. Lisääntyvä panostus olisi kohdennettava etenkin valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimiville tekijöille niin sanotulle vapaalle kentälle,  jotta sillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus koko yhteiskuntaan.

Panostus taiteeseen ja kulttuuriin on panostus parempaan tulevaisuuteen.


Vasemmistoliiton taide- ja kulttuuripoliitiinen ohjelma löytyy täältä: https://vasemmisto.fi/teemat-arvot/muut-ohjelmat/taide-ja-kulttuuripoliittinen-ohjelma/

Vasemmistoliiton vaaliohjelma eduskuntavaaleissa 2019 täältä: https://vasemmisto.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/


Jaa tämä sosiaalisessa mediassa!
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares